dvoukomponentní injektážní pryskyřice GEOPUR®

Dvousložkové injektážní polyuretanové pryskyřice systému GEOPUR® jsou určeny  pro zpevňování a  utěsňování hornin a  zemin.  Jsou vhodné dále k opravám, zpevňování a utěsňování trhlin v betonových konstrukcích, v kamenném a v cihelném zdivu apod.

Používají se jako inejktážní médium při kotvení nebo mikropilotáži pomocí závrtných tyčí typu R.

Injektážní systém GEOPUR® tvoří dvousložkové polyuretanové pryskyřice, lišící se úrovní napěnění, která roste v pořadí dle typu 082/1000, 082/600, 082/360, 082/290, 082/180, 082/90, 230, 240. Neobsahují fluorované a chlorované uhlovodíky nebo halogeny.

Injektážní systém GEOPUR vyrábíme od roku 1994 a za dobu jeho používání byl použit ve stovkách aplikací v celkem 10 zemích světa (Česká republiky, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Kazachstán, Rusko, Španělsko a Panama).

Injektážní systém GEOPUR je chráněn ochrannou známkou v následujících zemích světa (Česká republika, Maďarsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Španělsko, Rumunsko, Srbsko, Čina, Rusko, Kazachstán, USA).

Technické parametry nejběžněji používaných typů.

 

Typ

 

 

Geopur® 082/1000

 

Geopur® 082/600

 

Geopur® 082/90

Složka

A

B

A

B

A

B

Objemová hmotnost, 20 °C [kg/m3]

1075

1235

1075

1235

1075

1235

Viskozita, 20 °C

[mPas]

200-

-600

170-

-230

200-

-600

170-

-230

200-

-600

170-

-230

Směšovací poměr A/B obj.

1

1

1

1

1

1

Faktor napěnění

1 - 1,2

1,5 - 2

9 - 11

Objemová hmotnost pěny [kg/m3]

1000 ± 20

600 ± 20

90 ± 20

Teplota vytvrzovací reakce  max [°C]

do 132

do 132

do 132

Počátek pěnění při 20 °C  [sec]

120 ± 2

120 ± 2

120 ± 2

Balení: v IBC kontejnerech (1000 l), ocelových sudech (200 l) nebo plastových kanystrech (20l).

 

GME specialista na injektáže