jednokomponentní injektážní pryskyřice GEOCREAM

Jednokomponentní injektážní pryskyřice GEOCREAM vytvrzuje zeminovou vlhkostí nebo reakcí s vodou. Proto je velmi vhodná pro použití ve zvodnělém prostředí jako např. zvodnělých píscích, štěrcích apod.

Předností této pryskyřice je vysoká reaktivnost (reakční časy řádově v jednotkách minut) a vysoký stupeň napěnění. Aplikace se provádí technologií tlakové injektáže.

Injektáží nesoudržných vlhkých nebo vodou nasycených zemin lze dosáhnout pevností vzniklého geokompozitu 20-30 MPa.

Technické parametry pryskyřice

Parametr

MJ

GEOCREAM

Objemová hmotnost při 25 °C

kg/m3

1150 ± 40

Barva

-

hnědá

Viskozita při  5 °C

mPa.s

2500 – 5000

Viskozita při 10 °C

mPa.s

1000 – 2000

Viskozita při 15 °C

mPa.s

500 – 800

Viskozita při 25 °C

mPa.s

350 – 450

Dodáváno v baleních: IBC kontejner (1000 l), ocelové sudy (200 l), plastové kanystry (20 l)

GME specialista na injektáže