nástřikový systém polyurea GME

Izolační systém Polyurea GME je nástřikový dvousložkový bezešvý polymerní systém vhodný jako hydroizolace nebo protikorozní ochrana různých stavebních prvků a konstrukcí. Systém je charakteristický svým rychlým vytvrzením v řádu několika desítek sekund, a velmi dobrými mechanickými parametry (adheze k podkladu, pevnost v tahu, průtažnost). Aplikace se provádí pomocí speciálních vysokotlakých čerpadel za tepla s předehříváním obou komponent.

Mísící poměr složek je 1:1

Systém je certifikován autorizovanou osobou ITC, a.s. Zlín pod číslem 13 0681 V/AO. Níže jsou uvedeny vybrané technické parametry systému stanovené v rámci certifikace.

Parametr

Hodnota

Pevnost v tahu

24,2 MPa

Protažení

418%

Nasákavost za 24 hod

1,1%

Vodotěsnost na beton

0 kg/m2

Přilnavost k podkladu

 

beton

3,70 MPa

ocel

3,95 MPa

Zdravotní a hygienická nezávadnost dle vyhl. 409/2005 Sb. a 252/2004 Sb.

nezávadný při poměru 1:5 (tj. 100 cm2 plochy polyurea GME:500cm3 objemu pitné vody.

 

Materiál nedegraduje vlivem UV záření. Dochází však ke změně barvy.

Dodáváno v ocelových sudech (200 l) nebo plastových kanystrech (20 l).

GME specialista na injektáže