Nástřik ŽB jímky a ocelových zahušťovačů DIAMO, GEAM, Dolní Rožínka

Ochrana konstrukcí v úpravně uranové rudy byla provedena technologií stříkané izolace polyurea GME. 

Bylo realizováno cca 225 m2 nástřiku v železobetonové jímce na odpadní vody, a cca 400 m2 v ocelových zahušťovačích. Bylo provedeno otrýskání povrchů, penetrace/adhezní můstek a finální nástřik polyurea.

       

GME specialista na injektáže