Stabilizace opěrné zdi kotvením - Loreta, Fulnek

Zeď byla stabilizována přikotvením do zeminy za zdí kotvami typu R32N injektovanými polyuretanovým injektážím materiálem GEOPUR.

Celkem bylo realizováno 10 ks kotev délky 6 m. Kotvy byly vrtány pod úhlem 30° od vodorovné roviny, tak aby kořen kotvy byl v pevné hornině.

Trhliny ve zdi byly sanovány pomocí technologie „sešití“, tj. armovaným proinjektováním.

Dle požadavku byly kotvy podrobeny tahové zkoušce. Požadavek únosnosti kotev byl 70 kN. Kotvy byly během zkoušky zatěžovány silou 150 kN, bez porušení.

 
  
   

GME specialista na injektáže