Kotvení zárubní zdi - D11, Horní Počernice

Zárubní zeď se nachází na příjezdu dálnice D11 do Prahy, v Horních Počernicích, vlevo na dálnici D11. Dálnice zde vede v hlubokém zářezu dosahujícím výšky až 10 m.

Předmětem prací při rekonstrukci zárubní zdi bylo:

1)     provedení zpevňující injektáže zásypového materiálu stávající zárubní zdi ze statických a bezpečnostních důvodů, tak aby mohly probíhat navazující stavební práce spojené s rekonstrukcí zdi.

Pro zpevnění zemin a výplň volných prostor na rubu konstrukce zdi byla použita technologie tlakové injektáže. Jako injektážní médium byla použita dvousložková injektážní polyuretanová pryskyřice Geopur 082/90.

Celkem byla zainjektována plocha stěny cca 1500 m2, bylo zavrtáno cca 10 000 m injektážních tyčí, a bylo spotřebováno cca 46 900 kg pryskyřice Geopur.

2)     kotvení železobetonových sloupových prefabrikátů nově budované zárubní zdi. Kotvení bylo provedeno pomocí injektovaných závrtných zeminových kotev.

Zavrtání kotev bylo provedeno v místech připravených otvorů. Délka kotev byla 8-10 m. Požadovaná únosnost kotev byla 120 kN.

Celkem bylo realizováno 276 ks kotev, celkové délky 1896 m. Spotřebováno bylo cca 13 200 kg pryskyřice Geopur 082/600.

Schéma kotvících prací

GME specialista na injektáže