Stabilizace svahu a kotvení opěrné zdi - Špindlerův Mlýn

Pro stavbu nového domu v lokalitě bylo nutné nejprve provést zajištění příkrého svahu. Zářez do svahu vzniklý odtěžením byl stabilizován kotvenou opěrnou stěnou. Byly použity závrtné injektované kotvy R32N injektované polyuretanovou pryskyřicí GEOPUR. Opěrná stěna byla budována postupně v etapách v závislosti na odtěžbě (vrchní část železobetonová, spodní části ze stříkaného betonu).

Současně byl stabilizován metodou hřebíkování i svah nad stěnou, vykazující charakter sesuvu. Hřebíkování bylo provedeno za použití injektovaných tyčí R32.

GME specialista na injektáže