Avion Shopping Park Ostrava - založení podlahy na mikropilotách

Podlaha v obchodním centru byla rekonstruována z důvodu problematického struskového podloží. Nově navržená podlaha byla koncipována jako „plovoucí“, založená na mikropilotách. Byla použita technologie zavrtávaných mikropilot typu R38, injektovaných dvoukomponentní polyuretanovou pryskyřicí GEOPUR. Součástí dodávky mikropilot byl i statický posudek řešení.

Celkem bylo instalováno 47 ks mikropilot průměrné délky cca 9 m.

způsob uložení podlahy mikropilota pod zákl. patkou   armování patky    schéma mikropiloty schéma založení podlahy  

GME specialista na injektáže