Zesílení základů - jídelna ZŠ Bystřice

Z důvodu přístavby nového patra na jídelnu ZŠ v Bystřici bylo nutné provést nejprve zesílení základů. Pro zesílení bylo navržena mikropilotáž. Byla použita technologie mikropilot R32 injektovaných polyuretanovou pryskyřicí GEOPUR. Celkem bylo realizováno 103 ks mikropilot (celk. délky 707 m). Součástí stabilizačních prací bylo i provedení podinjektování stávajících základových patek injektážní pryskyřicí GEOPUR.

     

GME specialista na injektáže