Zajištění stability zámku z 15. století - Bánhorváti, Maďarsko.

V rámci sanace zámku byly provedeny následující práce:

-       sanace nosného pilíře ve sklepním prostoru,

-       podinjektování základů, stabilizace a zpevnění základového zdiva,

-       oprava cihelních stropních kleneb,

-       zajištění vychýlené zdi pomocí ocelových táhel,

-       oprava založení patek klenby.

  oprava pilíře proinjektováním a stažením    opravený pilíř proinjektovaná zeď  

GME specialista na injektáže