Zajištění stability kostela v Gyöngyöshalászi, Maďarsko - mikropilotáž

Kostel v Gyöngyöshalászi vykazoval poruchy související s nerovnoměrným sedáním stavby v důsledku přetížení zemin v základové spáře. Budova kostela byla popraskaná vlivem pohybu základů.

Za účelem sanace stavby byla navržena a realizována mikropilotáž základů, která přenesla zatížení do hlubších únosnějších zemin. K mikropilotáži byly použity závrtné tyče typu R32N injektované dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí GEOPUR.

Současně bylo provedeno i podinjektování stávajícího základu a jeho rozšíření na 2,1m. Podinjektování bylo provedeno pomocí injektážích trubek pryskyřicí GEOPUR.

     

GME specialista na injektáže