Sanace kostela - Hodejovec, Slovensko

Kostel z roku 1740 vykazoval řadu imperfekcí. Porušení základů, vlhnutí zdí v důsledku chybějící vodorovné izolace základů, a trhliny v obvodovém zdivu.

V rámci sanačních prací bylo provedeno podinjektování základů kostela za účelem zpevnění základů a zamezení vzlínání zemní vlhkosti do zdiva. Trhliny ve zdivu byly sanovány metodou sešití - armovanou injektáží. Jako injektážní materiál byla použita polyuretanová pryskyřice GEOPUR.

       

GME specialista na injektáže