Sanace kolejového lože v tunelu metra - Budapest

Pro sanaci betonového svršku kolejí byla navržena nová technologie založená na kotvení, zpevnění a těsnění pomocí Geopur injektážní technologie.

Práce byly prováděny v letech 2004-2006, v době generální opravy tratě metra 2 v Budapesti. Celkem bylo na tunelu metra 2 zpevněno, zceleno a utěsněno 295 m3 betonu v délce tunelu 850 m.

Kotvení porpraskaného betonu - celkem bylo zabudováno  2 842 ks kotev, délka kotvy 400 mm, průměr kotvy 18 mm, průměr vrtu 25 mm, materiál na lepení Supermin 2 min.

Injektáže zpevňující a těsnící - celkem navrtáno 2 430 vrtů, průměr vrtů 14 mm, délka do 1 m, délka ocelových trnů do 600 mm, průměr trnů 8 mm, průměr pakrů 13 mm, použit injektážní materiál Geopur 082/1000.

Dále bylo v kolejovém loži injektáží upevněno 50 ks pražců za použití materiálu Geopur 082/1000.

GME specialista na injektáže