Stabilizace a těsnění protipovodňové hráze a tunelu na řece Dunaj - Nove Selo, Srbsko

Převaděč vody Nové Selo (délky 157m) se nachází pod protipovodňovou hrází Dunaje. Převádí vody z Dunaje do závlahového systému kanálů Vojvodiny.

Při povodních na jaře roku 2006, kdy hladina Dunaje dosahovala historického maxima došlo k prudkému zhoršení technického stavu hráze v místě nad betonovým převaděčem. Došlo k poklesu betonové trouby tunelu a vstupní šachtice o 15-20 cm a k sednutí nadložních zemin téměř o 0,5-0,7m. Těleso hráze bylo intenzivně narušeno (na povrchu se objevily trhliny o šířce 10-20 cm). Vznikl stav obecného ohrožení, hrozilo protržení hráze a následné zalití části provincie Vojvodina povodňovou vlnou.

Na základě průzkumu byl zjištěn následující stav:

  • v okolí tunelové roury protékala voda
  • do tunelu přitékala voda v několika místech
  • tunel byl částečně zanesen pískem
  • posuny mezi sekcemi tunelové roury dosahovaly hodnoty až 15 cm
  • bylo zjištěno mnoho přítoků vody přes trhliny a spoje ostění
  • dno roury bylo porušené, otvorem o průměru 60 cm    

Vypracovali jsme projekt pro sanaci díla a po jeho schválení Povodím Dunaje byly realizovány následující sanační práce:

  • injektáž trhlin v betonovém zdivu
  • vyplnění kaveren v daných úsecích vodního díla
  • stavba nepropustných bariér v okolí tunelu
  • utěsnění průniku vody v podlaze přivaděče

Cekem bylo použito 3 735 litrů materiálu  GEOPUR 082/90 a 082/1000. Práce byly úspěšně provedeny, havarijní stav byl odstraněn a dílo doposud plní svou funkci.

GME specialista na injektáže