Sanace základu CNC frézy WRD 1500 - Vítkovické slévárny

Z důvodu nestability podložních zemin a pohybu základu při pojezdu frézy bylo nutné základ zařízení stablizovat. Vzhledem k pohybům základu nebylo zařízení schopno vyrábět. Jednalo se o velmi přesné obrábění s maximálním možným povoleným nakloněním základu 0,01 mm/m.

Byl zpracován projekt stabilizace. Následně bylo provedeno podinjektování základu a mikropilotáž injektovanými mikropilotami R32 za použití injektážní pryskyřice GEOPUR.

Celkem bylo realizováno 39ks mikropilot délky 7m a 12 ks injektážních sond pro podinjektování základu.

Sanace základu splnila požadavek maximálního náklonu základu 0,01 mm/m, a umožnila další provoz zařízení.

     

GME specialista na injektáže