Kotvení základů ventilátorů jednotky DESOx - Arcelor Mittal

Základy ventilátorů KV1 a KV2 čistící jednotky DESOx vykazovaly při spuštění ventilátorů silné vibrace, které bránily provozu celé jednotky. Bylo nutné základy stabilizovat.

Stabilizace byla provedena pomocí kotev/mikropilot R32N, délky 10-13 m, injektovaných pryskyřicemi GEOPUR a GEOCREAM. Současně bylo injektováno i bezprostření podloží základů.

Celkem bylo realizováno 270 m mikropilot.

       

GME specialista na injektáže