sanace prasklin konstrukcí

Oprava trhlin se provádí technologií polyuretanové injektáže tzv. "sešitím".

Postup při provádění je následující:

-        předvrtání otvorů Ø 14 mm šikmo přes trhlinu

-        instalace výztužných drátů Ø 8 mm do vývrtů

-        vysokotlaká injektáž za použití pakrů Ø 13 mm polyuretanovou pryskyřicí Geopur

-        finální zapravení trhliny

schéma sešití

Trhlina1

GME specialista na injektáže