stabilizace budov

Poruchy konstrukcí budov vznikají často vlivem nerovnoměrného sedání v důsledku nestabilního podloží. Vznikají trhliny ve zdech, mezery v základové spáře vlivem odnosu jemnozrných částic vodou, apod.

Provádíme sanace a zajištění statiky takto poškozených budov pomocí kombinace následujících metod:

- mikropilotáže základů (přenesení zatížení do hlubších únosnějších vrstev)

- podinjektováním základové spáry (vyplnění vzniklých mezer)

- sešitím trhlin ve zdech konstrukcí

- instalací táhel

zajištění pokleslého rohu budovy pomocí injektovaných mikropilot R32

GME specialista na injektáže