zakládání strojů

Vlivem dlouhodobého provozu těžkých strojních zařízení (lisů, bucharů, fréz apod.) dochází často v důsledku dlouhodobých vibrací, působením podzemní vody (odnosu jemnozrných částic) atd. ke tvorbě kaveren v základové spáře, což má za následek nestabilitu těchto zařízení.

Tyto problémy lze efektivně řešit pomocí injektážních technologií, nejčastěji kombinaci mikropilotáže a podinjektováním základů (vyplněním vzniklých kaveren). Metoda založení strojů na mikropilotách je velmi vhodná i pro stroje nově instalované.

Zakladani-stroju1

stabilizace obráběcí frézky (Vítkovice)

Zakladani-stroju2

kotvení základů ventilátoru (Arcelor Mittal)

GME specialista na injektáže