Stabilizace stěn výkopu pro uložení nové kanalizace - Jacovce, Slovensko

Práce byly realizovány v rámci rozsáhlé rekonstrukce kanalizace v obci Jacovce (Slovensko). V problematickém úseku, délky cca 150 m, docházelo k soustavnému borcení stěn výkopů v důsledku čehož nebylo možno stavbu dokončit.  Hloubka uložení kanalizace zde dosahovala cca 5 m, v prostředí zvodnělých štěrkopísků. Výkop nebylo možné zapažit.

Ke stabilizaci byla použita injektážní technologie GEOPUR. Byly realizovány řady injektovaných mikropilot R32 podélně s plánovanými stěnami výkopu. Navržené a realizované opatření umožnilo vyhloubení výkopu do požadované hloubky a dokončení problematického úseku kanalizace.

GME specialista na injektáže