mikropilotáže

Mikropilota

Při realizaci mikropilot používáme zpravidla technologii injektovaných závrtných tyčí typu R. Jako injektážní médium se používá polyuretanová pryskyřice GEOPUR nebo GEOCREAM (vhodná do zvodnělého prostředí).

Mikropilotáž lze použít jak při zakládání nových staveb ve složitých geologických podmínkách, tak při sanaci stávajících staveb při porušení funkčnosti základů.

Výhodami technologie jsou:

- rychlá instalace (odpadá proces vyvrtání vrtu, pažení  a následné instalace výztužné trubky, mikropilota typu R se zavrtá, zůstává na místě, a přes ní se provádí injektáž)

- rychlé vytvrzení pryskyřic (možnost prakticky okamžitého zatížení - po 24 hod)

- mobilní vrtná technika i do stísněných prostor (sklepy apod.)

 

GME specialista na injektáže