Stavební činnost

kotvení opěrných stěn

stabilizace svahů

mikropilotáže

těsnění přítoků vod

sanace prasklin konstrukcí

stříkaná izolace polyurea

stabilizace budov

zakládání strojů

laminace

jádrové vrtání

GME specialista na injektáže