Reference

Kotvení opěrných stěn Kotvení zárubní zdi - dálnice D11, Horní Počernice

Kotvení opěrné stěny - Špindlerův Mlýn

Kotvení opěrné stěny - Loreta Fulnek

Zakládání strojů Sanace základu CNC frézy WRD 1500 - Vítkovické slévárny

Kotvení a sanace základů ventilátorů - DESOX, Arcelor Mittal Ostrava

Mikropilotáže Avion Shopping Park Ostrava - založení podlahy na mikropilotách

Zvýšení únosnosti základů jídelny ZŠ mikropilotáží - Bystřice u Benešova

Hydroizolace polyurea Nástřik ŽB jímky a ocelových zahušťovačů DIAMO, GEAM, Dolní Rožínka

Hydroizolace parkového jezírka - Skalka, Praha 5

Sanace budov Zajištění stability zámku z 15. století - Bánhorváti, Maďarsko

Sanace kostela - Hodejovec, Slovensko

Zajištění stability kostela v Gyöngyöshalászi, Maďarsko pomocí mikropilotáže

Těsnění přítoků vod Stabilizace a těsnění protipovodňové hráze a tunelu na řece Dunaj Nove Selo, Srbsko

Sanace kolejového lože v tunelu metra - Budapest

Těsnění přítoků vod do tunelu metra - Almaty, Kazachstán

Stabilizace sypkých zemin Stabilizace stěn ýkopu pro uložení kanalizace - Jacovce, Slovensko

GME specialista na injektáže